AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

Həmkarlar İttifaqı Təşkilatı

Azərbaycan Əmək və sosial Münasibətlər Akademiyasının Həmkarlar İtti­faq­ı Təşkilatı 2006-cı ildə yaradılmışdır. Təşkilat öz ətrafına bütün əməkdaşları top­la­maqla yanaşı tələbələri də cəlb edə bilmişdir. Akademiyada bütün münasibətlər “Kollektiv müqavilə” vasitəsilə tənzim­lə­nir. Rəhbərliklə əmək kollektivini təmsil edən Həmkarlar İttifaqı Təşkilatının sədri ara­sında imzalanmış “Kollektiv müqavilə” Azərbaycan Respublikasının Əmək Mə­cəlləsinə, “Həmkarlar ittifaqı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa­nu­nu­na, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ilə Təhsil İşçiləri azad HİRK ara­sın­da bağlanmış “Kollektiv saziş”ə  istinad edilmiş və əmək, sosial-iqtsadi, məi­şət və di­gər münasibətləri qorumaq şərti ilə bağlanmışdır. Həmkarlar İttifaqı Təş­kilatı işçi­lərin iş vaxtlarını sağlam şəraitdə keçirməsinə, istirahət günlərinin və mə­zu­niy­yət­lərinin vaxtında verilməsinə nəzarət edir. İşçilərin və tələbələrin mədəni isti­ra­hə­tini təşkil edir. Həmkarlar İttifaqı Təşkilatı gənclərə dəstək olmaqla onlarda elmə, təhsilə olan marağı daha da artırmağa çalışır.

Təşkilata Məmmədova Rübabə Heybət qızı rəhbərlik edir.

h_i2_sm.jpg Имя Имя Имя Имя Имя h_i3_sm.jpg h_i4_sm.jpg h_i5_sm.jpg h_i16_sm.jpg h_i7_sm.jpg h_i8_sm.jpg h_i9_sm.jpg h_i10_sm.jpg h_i11_sm.jpg h_i12_sm.jpg h_i13_sm.jpg h_i14_sm.jpg Ð�мÑ� h_i16_sm.jpg h_i17_sm.jpg h_i18_sm.jpg h_i19_sm.jpg h_i20_sm.jpg