AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

08.05.2018

08.05.2018-ci il tarixində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibət­lər Aka­de­mi­yasında ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə həsr olun­muş “Gənc tədqiqatçı: problemlər və perspektivlər” mövzusunda kon­frans ke­çi­rilib. Plenar iclas Aka­de­miyanın Kiçik zalında  professor-müəllim heyətinin və tə­ləbələrin iştirakı ilə baş tutub. Konfransda Akademiyanın 50 tələbəsi məruzələrlə çıxış edib.

Имя1Имя2Имя3Имя4Имя5Имя6Имя7Имя8Имя9Имя10Имя11Имя12Имя13Имя14Имя15Имя16Имя17Имя16Имя19Имя20Имя21Имя1Имя2Имя3Имя4Имя5Имя6Имя8Имя9Имя10
Имя7