AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

Rektorluq

Name

Qaraşov Hüseyn Tapdıq oğlu

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının rektoru, sosiologiya üzrə elmlər doktoru, professor

Tel: 563 08 10

Fax: 563 08 01

e-mail: Huseynqarashov@gmail.com
 
�м�

Məmmədov Sirac Şamı oğlu

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının tədris və tərbiyə işləri üzrə pro­rektoru, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Tel: 563 06 88

e-mail: sirac.memmedov54@mail.ru

 

Name

Məcidov Mobil Kamil oğlu

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının elmi işlər üzrə pro­rektoru, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Tel: 563 01 32

e-mail: mobil.mecidov@mail.ru

 
Name

Məmmədov Yaqub Salman oğlu

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının inzibati təsərrüfat işləri üzrə pro­rektoru.

Tel: 563 07 93

e-mail: aesma.teserrufat@mail.ru